Monday, July 12, 2010

3D Navigation - 3-mõõtmeline navigatsioon
3D Pan - 3-dimensiooniline vaate nihutamine


3D Zoom - 3-dimensiooniline vaate suurendamine/vähendamine


Constrained Orbit - piiratud tiirlemine


Swivel - pöörlemine


Walk - kõndimine


View Control - vaate kontroll

CAD Standards - CAD standardid
Configure... - valmis seadma


Check... - kontrollima


Layer Translator... - kihi tõlk

Camera Adjustment - kaamera seaded
Swivel - pöörlema


Adjuste Distance - kohanda kaugus

Dimension - mõõtjoon
Linear - lineaarne (telgedel)


Aligned - kaldjoone mõõtmine


Arc Lenght - kaare pikkus


Ordinate - koordinaadid


Radius - raadius


Jogged - sakiline/kõver


Diameter - diameeter


Angular - kraadi leidmine


Quick Dimension - kiirmõõtmestamine


Baseline - alusjoon


Continue - jätkama


Dimension Space - dimensiooni


Dimension Break - mõõtmete lõikumine/ristumine


Tolerance... - tolerants


Center Mark - keskpunkt


Inspection - kontroll


Jogged Linear - kõverjoon


Dimension Edit - mõõtmete redigeerimine


Dimension Text Edit - mõõtmete teksti redigeerimine


Dimension Update - mõõtmete värskendamine


Dim Style Control - mõõtmete stiili kontroll


Dimension Style... - mõõtmete stiil

Draw - joonistamine
Line - joon


Construction Line - konstruktsioonjoon, mõlemas suunas lõpmatus


Polyline - polüjoon


Polygon - hulknurk


Rectangle - ristkülik


Arc - kaar


Circle - ring


Revision Cloud - pilve-töövahend


Spline - kõverjoon


Ellipse - ellips


Ellipse Arc - ellipsi kaar


Insert Block - lisa plokk


Make Block - tee plokk


Point - punkt


Hatch... - viirutus


Gradient... - gradient


Region - pind


Table... - tabel


Multiline Text... - mitmerealine tekst